MY NU WAYS! Programs

MY NU WAYS! Programs

Self Coaching Programs, Personal Coaching and Group Challenges for Career Development, Personal Development, Well- Being and Self-Care, Nutrition and Weight Loss or Creativity and DIY Design

Thank You For Your Purchase!

Thank you for your purchase!! We are really exited to have you with us! Our Online Coaching Programs are designed to make Coaching for you affordable, simple, and accessible. Therefore, we are committed to create the best possible digital space for our clients to deliver Self Coaching Programs, Group Challenges and Personal Coaching in a systemic way for various life, business, and career circumstances.

You will receive two emails:
  1. A WELCOME email from MY NU WAYS! Programs with details regarding your account registration, program sign-in and access to your purchased program(s) or challenge related support documents. If you experience any trouble, please let us know!
  2. An email from Digistore24.com with your order & payment confirmation and Order FAQ link. Please keep this ordering email from Digistore24.com safe and save it to your favorites! Thanks to this you will be able to retrieve your order information anytime.. Important note: The debiting will be performed by Digistore24 GmbH, Germany – and will be stated that way on your credit card or respective PayPal payment overview. 
Get Going!

Once you receive the email from MY NU WAYS! Programs, you can SIGN-IN to work on your program(s) or download your Challenge documents anytime under MEMBER SIGN IN on mynuways.com with your credentials provided in the email. Going forward, you will find all necessary guidance on how to work with MY NU WAYS! Programs in the Program System as long as you remain our customer. 

How to find support while working with the Program

We are here to help you on your journey and to continue providing you with support and content that will hopefully inspire you as much as it inspires us!

Join our exclusive Facebook MY NU WAYS! Community. Just send us an invite and we add you in no time!

If you are a social media person, we’d love you to follow us of Facebook or Instagram.

If you have any challenges, or just want to reach out, we are right here on email and social media.

Enjoy your MY NU WAYS! Program! See you there!

Melanie & Angelika

iMellan GmbH | MY NU WAYS! Programs

St. Sebastian 17 | 84405 Dorfen | Germany

connect@nu-ways.com

Legal Notice | Terms

Sie werden zwei E-Mails erhalten:
  1. Eine WILLKOMMEN-E-Mail von MY NU WAYS! Programs mit Details zu Ihrer Kontoregistrierung, der Anmeldung zum Programm und dem Zugang zu Ihren erworbenen Programmen oder den Challenge Dokumenten. Sollten Sie Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte!
  2. Eine E-Mail von Digistore24.com mit Ihrer Bestell- und Zahlungsbestätigung und einem Link zur Bestell-FAQ. Bitte bewahren Sie diese E-Mail von Digistore24.com gut auf und speichern Sie sie unter Ihren Favoriten! So können Sie Ihre Bestelldaten jederzeit wieder abrufen. Wichtiger Hinweis: Die Abbuchung erfolgt durch die Digistore24 GmbH, Deutschland – und wird in Ihrer Kreditkarten- bzw. PayPal-Zahlungsübersicht auch so ausgewiesen.

Legen Sie los!

Sobald Sie die E-Mail von MY NU WAYS! Programs erhalten haben, können Sie sich jederzeit unter MEMBER SIGN IN auf mynuways.com mit den in der E-Mail angegebenen Anmeldedaten anmelden, um an Ihren Programmen zu arbeiten oder um ihre Challenge Dokumente herunterzuladen. In Zukunft finden Sie alle notwendigen Anleitungen für die Arbeit mit MY NU WAYS! Programs in diesen Programmsystem solange Sie Kunde bei uns sind.

Wie Sie Unterstützung erhalten

Wir sind hier, um Sie auf Ihrem Weg zu begleiten, Sie zu unterstützen und um Sie mit neuen Inhalten zu versorgen.

Treten Sie unserer exklusiven Facebook MY NU WAYS! Community bei. Schicken Sie uns einfach eine Einladung und wir fügen Sie im Handumdrehen hinzu!

Wenn Sie ein Social-Media-Mensch sind, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf Facebook oder Instagram folgen.

Sollten Sie irgendwelche Frage haben oder Hilfe benötigen, sind wir per E-Mail oder über die sozialen Medien stets für Sie erreichbar.

Viel Spaß mit Ihren MY NU WAYS! Programm!

Melanie & Angelika

iMellan GmbH | MY NU WAYS! Programs

St. Sebastian 17 | 84405 Dorfen | Deutschland

connect@nu-ways.com

Rechtliche HinweiseAGB

Otrzymasz dwa e-maile:
  1. Wiadomość powitalną od MY NU WAYS! Programs zawierający szczegóły dotyczące rejestracji konta, logowania do programu oraz dostępu do zakupionych programów lub dokumentów pomocniczych związanych z wyzwaniem. Jeśli doświadczysz jakichkolwiek problemów, daj nam znać!
  2. Email od Digistore24.com z potwierdzeniem zamówienia i płatności oraz linkiem do FAQ. Proszę zachować tę wiadomość od Digistore24.com jako bezpieczną i zapisać ją do ulubionych! Dzięki temu w każdej chwili będziesz mógł odzyskać informacje o swoim zamówieniu. Ważna uwaga: Obciążenie rachunku zostanie dokonane przez Digistore24 GmbH, Niemcy – i będzie to zaznaczone na karcie kredytowej lub w przeglądzie płatności PayPal.

Ruszaj!

Po otrzymaniu wiadomości e-mail od MY NU WAYS! Programs, możesz się ZALOGOWAĆ, aby pracować nad swoim programem(ami) w dowolnym momencie w zakładce MEMBER SIGN IN na mynuways.com, używając swoich danych uwierzytelniających dostarczonych w e-mailu. W przyszłości znajdziesz wszystkie niezbędne wskazówki dotyczące pracy z MY NU WAYS! Programami w Systemie Programów. 

Jak uzyskać wsparcie podczas pracy z Programem

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w Twojej podróży i nadal dostarczać Ci wsparcia i treści, które, miejmy nadzieję, zainspirują Cię tak samo, jak nas!

Dołącz do naszej ekskluzywnej społeczności na Facebooku MY NU WAYS! Community. Po prostu wyślij nam zaproszenie, a my dodamy Cię w mgnieniu oka!

Jeśli jesteś osobą z mediów społecznościowych, będziemy wdzięczni za śledzenie nas na Facebooku lub Instagramie.

Jeśli masz jakieś wyzwania lub po prostu chcesz się z nami skontaktować, jesteśmy tutaj na mailu i w mediach społecznościowych.

Ciesz się swoim MY NU WAYS! Program! Do zobaczenia!

Melanie & Angelika

iMellan GmbH | MY NU WAYS! Programs

St. Sebastian 17 | 84405 Dorfen | Deutschland

connect@nu-ways.com

Notatka Prawna | Warunki